FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship

TEAM COMPOSITION


 CHN / China

 
Team manager YU Guangyan
Coach XU Jiande
Assistant coach XIE Jiyang
2nd assistant coach KUANG Qi
Doctor ZHENG Jianguo
Physiotherapist
   
 
    No.   Name Lastname Shirt Name Birthdate Position Height Weight Spike Block Club
  1 Ning Wang Wang N. 14.05.1994 MB 189 60 312 303 Tianjin
  2   Weiwei Li Li W.W. 17.11.1994 MB 190 74 312 310 Henan
  3 Yixin Zheng Zheng Y.X. 06.05.1995 MB 187 71 316 307 Fujian
  4   Fengjiao Wang Wang F.J. 25.07.1994 OS 176 66 307 302 Shandong
  5 Siyu Qin Qin S.Y. 02.05.1994 OP 184 65 305 300 Shanghai
  6   Fangxu Yang Yang F.X. 06.10.1994 OP 190 82 308 300 Shandong
  7 Meili Song Song M.L. 23.02.1995 OS 186 75 310 300 Shandong
  8   Ting Zhu Zhu T. 29.11.1994 OS 198 78 327 300 Henan
  C 9 Bei Wu Wu B. 21.07.1994 S 182 63 300 295 Shanghai
  10   Xintong Chen Chen X.T. 08.04.1994 S 178 69 297 290 Beijing
  11 Mengjie Wang Wang M.J. 14.11.1995 L 172 65 289 280 Shandong
  L 12   Liuyan Huang Huang L.Y. 13.06.1994 OS 178 66 297 290 Army
 C=Captain  L=Libero