Rank Shirt Name Pos. Team Excellents Faults Serve
Receptions
Total
Atts
Eff. %
1 19 Marandi Mahdi L PAY 47   25 72 65.28
2 1 Anderson Matthew OS ZEN 40 3 25 68 54.41
3 11 Mirzajanpour M. Mojtaba OS PAY 38 3 28 69 50.72
4 18 Ferraz Filipe OS SDC 35 2 30 67 49.25
5 5 Ghaemi Farhad OS PAY 47 3 42 92 47.83
6 14 Filardi Javier OS UPC 61 7 47 115 46.96
7 17 Nogueira Sergio Luiz Seixas Francia L SDC 36 4 31 71 45.07
8 9 Leon Venero Wilfredo OS ZEN 31 2 35 68 42.65
9 4 Garrocq Sebastian L UPC 42 9 27 78 42.31
N/A 15 Aleksiev Todor OS UPC 29 5 25 59  
  7 Salparov Teodor L ZEN 31 4 20 55  
  9 Leal Hidalgo Yoandy OS SDC 20 6 16 42  
  6 Sivozhelez Evgeny OS ZEN 18 3 5 26  
  15 Winters Frederic OS SDC 6 1 12 19  
  16 Verbov Alexei L ZEN 11   6 17  
  17 Manavinezhad Mohammadjavad OS PAY 3   4 7  
  16 Carbonera Eder MB SDC 4   2 6  
  12 Santos Isac MB SDC     4 4  
  13 Kobzar Igor S ZEN     3 3  
  18 Ramos Martin MB UPC     3 3  
  15 Spiridonov Alexey OS ZEN 2     2  
  2 Hosseini Pouya Mohammad Reza OP PAY     1 1  
  18 Nikolov Nikolay MB PAY 1     1  
  4 Demakov Ivan MB ZEN   1   1  
  8 Jacobsen Axel S UPC   1   1  
Total Tournament 502 54 391 947 47.31