FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship

TEAM COMPOSITION


 CHN / China

 
Team manager FENG Kun
Coach DONG Ruijun
Assistant coach WANG Qi
2nd assistant coach LIU Jian
Doctor WU Zheng
Physiotherapist
   
 
    No.   Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  1 Jiu Guan Guan J. 20.05.1997 186 81 291 282 Jiangsu
  2   Yunlu Wang Wang Y.L. 20.05.1996 192 89 308 302 Army
  3 Lin Lin Lin L. 25.08.1996 184 68 306 300 Fujian
  4   Qingqing Du Du Q.Q. 18.12.1996 186 68 305 297 Shandong
  5 Xiaohan Mei Mei X.H. 14.02.1997 181 63 292 285 Shandong
  6   Linlin Yang Yang L.L. 18.05.1996 190 71 302 294 Tianjin
  7 Yuanyuan Wang Wang Y.Y. 14.07.1997 195 68 315 308 Tianjin
  8   Xinyue Yuan Yuan X.Y. 21.12.1996 199 78 317 311 Army
  9 Mingyuan Hu Hu M.Y. 17.05.1996 186 65 303 296 Liaoning
  10   Ruilei Huang Huang R.L. 08.05.1996 196 81 303 296 Henan
  11 Weiping Su Su W.P. 09.12.1996 185 73 301 293 Sichuan
  12   Wanrong Ju Ju W.R. 10.01.1997 181 60 303 295 Shanghai
  C 14 Haiping Sun Sun H.P. 23.05.1996 179 66 293 286 Liaoning
  15   Xiangyu Gong Gong X.Y. 21.04.1997 185 64 313 306 Jiangsu
  L 16 Xinyu Song Song X.Y. 02.08.1997 174 61 281 276 Shandong
  L 17   Jiayi Huang Huang J.Y. 16.08.1996 174 60 279 270 Shanghai
  18 Mengyao Liu Liu M.Y. 09.08.1996 188 78 304 297 Beijing
 C=Captain  L=Libero