FIVB Volleyball Girls' U18 World Championship

TEAM COMPOSITION


 CHN / China

 
Team manager FENG Kun
Coach DONG Ruijun
Assistant coach WANG Qi
2nd assistant coach LIU Jian
Doctor WU Zheng
Physiotherapist
   
 
    No.   Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  1 Jiu Guan Guan J. 20.05.1997 186 81 291 282 Jiangsu
  2   Yunlu Wang Wang Y.L. 20.05.1996 192 82 310 301 Bayi
  3 Lin Lin Lin L. 25.08.1996 184 73 304 295 Fujian
  4   Qingqing Du Du Q.Q. 18.12.1996 189 72 312 300 Shandong
  5 Xiaohan Mei Mei X.H. 14.02.1997 184 75 305 296 Shandong
  6   Linlin Yang Yang L.L. 18.05.1996 190 71 302 294 Tianjin
  7 Yuanyuan Wang Wang Y.Y. 14.07.1997 195 75 312 300 Tianjin
  8   Xinyue Yuan Yuan X.Y. 21.12.1996 201 78 317 311 Tianjin
  9 Mingyuan Hu Hu M.Y. 17.05.1996 187 69 305 297 Liaoning
  10   Ruilei Huang Huang R.L. 08.05.1996 196 81 303 296 Henan
  11 Weiping Su Su W.P. 09.12.1996 185 73 301 293 Sichuan
  12   Wanrong Ju Ju W.R. 10.01.1997 180 65 304 296 Shanghai
  C 14 Haiping Sun Sun H.P. 23.05.1996 179 66 293 286 Liaoning
  15   Xiangyu Gong Gong X.Y. 21.04.1997 186 72 313 302 Jiangsu
  L 16 Xinyu Song Song X.Y. 02.08.1997 174 58 285 275 Shandong
  L 17   Jiayi Huang Huang J.Y. 16.08.1996 173 60 285 275 Shanghai
  18 Mengyao Liu Liu M.Y. 09.08.1996 188 78 304 297 Beijing
 C=Captain  L=Libero