Saturday, 22 January 2022
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
  |  Various, Various

 
 CHN / China - Team Composition

 
Team manager Xu Li
Head coach Cai Bin
Assistant coach Yu Juemin
Doctor Wei Yongji
Therapist / trainer Lai Yawen
Journalist
 
  No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  1 Juan Li None 15/05/1981 187 72 315 305 Tianjin
  2   Ming Xue Xue M. 23/02/1987 193 72 324 315 Beijing
  4 Yunli Xu Xu Y.L. 2/08/1987 196 75 317 315 Fujian
  5   Yunwen Ma Ma Y.W. 19/10/1986 189 76 315 312 Shanghai
  6 Jinling Chu Chu J.L. 29/07/1984 190 72 310 302 Liaoning
  L 7   Xian Zhang Zhang X. 16/03/1985 168 57 290 280 Guangdong Evergrande
  8 Ruoqi Hui Hui R.Q. 4/03/1991 189 70 312 305 Jiangsu
  9   Yanni Zhao Zhao Y.N. 23/10/1988 187 70 310 305 Sichuan
  10 Yimei Wang Wang Y.M. 11/01/1988 190 87 318 305 Liaoning
  C 11   Qiuyue Wei Wei Q.Y 26/09/1988 182 75 305 300 Tianjin
  12 Na Yin Yin N. 3/02/1988 182 65 305 300 Tianjin
  18   Jingsi Shen Sheng J.S. 3/05/1989 185 78 305 300 Army
 C=Captain  L=Libero
 
   
 

  Photo gallery

More Photos