Saturday, 21 May 2022
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
EUROPE - Pool D  |  Guba, Azerbaijan
15 - 17 May 2009
 

Best servers

Rank Shirt Name Team Aces Faults Serve
Hits
Total
Atts
Avg.
by set
1 17 RAHIMOVA Polina AZE 7 7 16 30 0.70
2 12 Kavalchuk Aksana BLR 6 4 42 52 0.60
3 1 FRAGE Tatjana ISR 5 3 31 39 0.42
4 2 KOVALENKO Kseniya AZE 4 5 25 34 0.40
5 4 PARKHOMENKO Oksana AZE 3   38 41 0.30
6 2 Palcheuskaya Volha BLR 3 3 44 50 0.30
7 8 DEVASH Galit ISR 3 1 35 39 0.25
8 2 Bogmatser Yuliya UKR 2   4 6 0.20
9 7 PODALINSKI Ekaterina ISR 2   43 45 0.17
10 3 VELIKIY Anna ISR 2 6 42 50 0.17
11 5 VOLIVACH Yuliya ISR 2 5 27 34 0.17
12 5 Trach Olga UKR 1   24 25 0.10
  15 Markevich Tatsiana BLR 1   20 21 0.10
14 11 Komisarova Iryna UKR 1 1 32 34 0.10
  11 Shauchenka Hanna BLR 1 1 32 34 0.10
16 9 Sych Olena UKR 1 1 22 24 0.10
17 6 Savenchuk Olga UKR 1 2 35 38 0.10
18 11 MAKSIMENKO Lidiya AZE 1 4 27 32 0.10
19 10 MAMMADYAROVA Oksana AZE 1 2 9 12 0.10
20 9 MAMMADOVA Natalya AZE 1 6 27 34 0.10
21 1 Tumas Marina BLR 1 8 23 32 0.10
22 12 HAIM Libi ISR 1   7 8 0.08
N/A 3 Trushkina Iryna UKR     9 9  
  5 Puzyr Natallia BLR     1 1  
  6 KOPILOVITCH Rebecca ISR     1 1  
  7 Bakhramova Arina UKR     3 3  
  8 Dovgopoliuk Ganna UKR     12 12  
  15 KARIMOVA Aynur AZE     2 2  
  1 Kostina Olga UKR   1 23 24  
  6 Skrabatun Ekaterina BLR   2 28 30  
  7 PARKHOMENKO Yelena AZE   4 41 45  
  11 ARAZI Polina ISR   3 30 33  
  12 Molodtsova Inna UKR   1 8 9  
  9 Zakreuskaya Katsiaryna BLR   4 29 33  
  16 KARIMOVA Shafag AZE   1 4 5  
  10 Liesienkova Ganna UKR   6 16 22  
  8 GASIMOVA Natavan AZE   2 4 6  
Total Tournament 50 83 816 949 2.38

  Photo gallery

More Photos