Saturday, 21 May 2022
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
EUROPE - Pool D  |  Guba, Azerbaijan
15 - 17 May 2009
 

Best spikers

Rank Shirt Name Team Spikes Faults Shots Total
Atts
Succ.
%
1 17 RAHIMOVA Polina AZE 34 13 23 70 48.57
2 9 MAMMADOVA Natalya AZE 55 23 42 120 45.83
3 9 Zakreuskaya Katsiaryna BLR 32 5 34 71 45.07
4 12 Kavalchuk Aksana BLR 30 12 39 81 37.04
5 3 VELIKIY Anna ISR 64 36 74 174 36.78
6 6 Savenchuk Olga UKR 27 19 32 78 34.62
7 10 Liesienkova Ganna UKR 26 20 30 76 34.21
8 1 FRAGE Tatjana ISR 21 19 41 81 25.93
N/A 1 Tumas Marina BLR 28 5 15 48  
  6 Skrabatun Ekaterina BLR 19 6 21 46  
  9 Sych Olena UKR 12 6 27 45  
  5 VOLIVACH Yuliya ISR 19 6 16 41  
  1 Kostina Olga UKR 13 4 17 34  
  11 Shauchenka Hanna BLR 22 2 9 33  
  2 KOVALENKO Kseniya AZE 17 3 10 30  
  5 Trach Olga UKR 12 2 15 29  
  11 MAKSIMENKO Lidiya AZE 14 3 10 27  
  11 ARAZI Polina ISR 6 5 15 26  
  15 Markevich Tatsiana BLR 9 6 9 24  
  8 DEVASH Galit ISR 11 1 11 23  
  7 PARKHOMENKO Yelena AZE 9 3 8 20  
  8 Dovgopoliuk Ganna UKR 3 6 10 19  
  2 Palcheuskaya Volha BLR 5   13 18  
  4 PARKHOMENKO Oksana AZE 7 1 9 17  
  3 Trushkina Iryna UKR 3 5 8 16  
  11 Komisarova Iryna UKR 2 1 12 15  
  12 Molodtsova Inna UKR 3 4 5 12  
  7 PODALINSKI Ekaterina ISR 6   4 10  
  10 MAMMADYAROVA Oksana AZE     6 6  
  9 ZINOBER Adva ISR 1   3 4  
  2 Bogmatser Yuliya UKR     3 3  
  3 Markouskaya Yuliya BLR     3 3  
  4 Diezhkina Khrystyna UKR     3 3  
  12 HAIM Libi ISR   1 1 2  
  16 KARIMOVA Shafag AZE   2   2  
  1 ZAMANOVA Darya AZE 1     1  
  12 KOROTENKO Valeriya AZE     1 1  
  15 KARIMOVA Aynur AZE     1 1  
  18 KOLNOGOROV Elvira ISR   1   1  
Total Tournament 511 220 580 1'311 38.98

  Photo gallery

More Photos