Monday, 21 May 2018
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
  |  Various,

 
 CHN / China - Team Composition

 
Team manager Li Shiping
Head coach Zhou Jianan
Assistant coach Xie Guochen
Doctor Song Weiping
Therapist / trainer Wang Hebing
Journalist to be advised later
 
  No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  1 Hongmin Bian Bian H.M. 22/09/1989 210 95 355 330 Zhejiang
  4   Chen Zhang Zhang C. 28/06/1985 200 85 355 344 Jiangsu
  5 Peng Guo Guo P. 1/07/1982 200 84 360 337 Army
  6   Chunlong Liang Liang C.L. 25/03/1988 206 91 351 333 Liaoning
  7 Weijun Zhong Zhong W.J. 20/04/1989 200 95 347 335 Bayi
  8   Jianjun Cui Cui J.J. 1/08/1985 192 94 350 335 Henan
  9 Shuai Jiao Jiao S. 28/01/1984 194 75 350 341 Henan
  10   Ping Chen Chen P. 1/09/1989 195 78 352 335 Jiangsu
  11 Dawei Yu Yu D. W. 21/06/1984 199 90 345 335 Shandong
  C 12   Qiong Shen Shen Q. 5/09/1981 198 84 359 349 Shanghai
  13 Kun Jiang Jiang K. 3/12/1985 197 90 340 330 Sichuan
  15   Runming Li Li R.M. 1/03/1990 198 90 355 345 Shandong
  L 16 Qi Ren Ren Q. 24/02/1984 174 70 322 312 Shanghai
  L 17   Hui Ding Ding H. 24/06/1989 185 80 330 320 Zhejiang
 C=Captain  L=Libero
 
   
 

  Photo gallery

More Photos