Tuesday, 24 November 2020
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
ASIA - Pool H  |  Komaki, Japan
28 - 30 August 2009
 
 KAZ / Kazakhstan - Team Composition

 
Team manager Olga Romanova
Head coach Genadijs Parsins
Assistant coach Rafail Gilyazutdinov
Doctor Natalya Babina
Therapist / trainer Viktor Lyovin
Journalist
 
  No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
  L 1 Yuriy Stulov Stulov 6/04/1980 186 83 325 315 Almaty VC
  2   Asset Bazarkulov Bazarkulov 1/03/1987 202 87 340 330 Altay
  3 Anton Yudin Yudin 13/05/1982 210 103 350 310 Pavlodar VC
  4   Alexandr Stolnikov Stolnikov 17/07/1988 197 95 340 325 Kazchrome
  C 7 Dmitriy Gorbatkov Gorbatkov 21/09/1981 197 102 345 333 Almaty
  8   Sergey Yembulayev Yembulayev 4/04/1986 193 90 350 332 Essil
  9 Marat Imangaliyev Imangaliyev 17/03/1980 194 89 330 325 Almaty VC
  10   Alexey Stepanov Stepanov 29/05/1978 197 97 332 327 Almaty
  11 Vitaliy Mironenko Mironenko 18/05/1985 187 90 331 329 Pavlodar
  14   Anton Rubtsov Rubtsov 26/10/1981 204 102 345 335 Almaty
  15 Svyatoslav Miklashevich Miklashevich 6/08/1978 210 107 347 336 Goroh Folad Urumie
  17   Nariman Suleimenov Suleimenov 23/06/1982 195 92 340 330 Atyrau VC
 C=Captain  L=Libero
 
   
 

  Photo gallery

More Photos