Saturday, 31 October 2020
Back to FIVB's homepage
RSS RSS l Contact l 
EUROPE - Pool D  |  Guba, Azerbaijan
15 - 17 May 2009
 

Best blockers

Rank Shirt Name Team Stuff
Blocks
Faults Rebounds Total
Atts
Avg.
by set
1 11 Shauchenka Hanna BLR 10 13 15 38 1.00
2 5 Trach Olga UKR 9 14 10 33 0.90
3 9 MAMMADOVA Natalya AZE 8 4 9 21 0.80
4 2 KOVALENKO Kseniya AZE 8 14 6 28 0.80
5 5 VOLIVACH Yuliya ISR 9 14 17 40 0.75
6 3 VELIKIY Anna ISR 9 15 4 28 0.75
7 12 Kavalchuk Aksana BLR 7 11 9 27 0.70
8 6 Savenchuk Olga UKR 6 9 7 22 0.60
9 7 PODALINSKI Ekaterina ISR 7 5 5 17 0.58
10 7 PARKHOMENKO Yelena AZE 5 4 13 22 0.50
11 1 Tumas Marina BLR 5 15 14 34 0.50
12 8 DEVASH Galit ISR 6 15 12 33 0.50
13 9 Zakreuskaya Katsiaryna BLR 4 8 13 25 0.40
14 1 Kostina Olga UKR 4 6 4 14 0.40
15 17 RAHIMOVA Polina AZE 4 9 4 17 0.40
16 9 Sych Olena UKR 4 11 3 18 0.40
17 1 FRAGE Tatjana ISR 4 8 1 13 0.33
18 4 PARKHOMENKO Oksana AZE 3 10 4 17 0.30
19 11 Komisarova Iryna UKR 2 6 17 25 0.20
20 12 Molodtsova Inna UKR 2 3 2 7 0.20
21 6 Skrabatun Ekaterina BLR 2 8 8 18 0.20
22 2 Palcheuskaya Volha BLR 2 13 8 23 0.20
23 10 Liesienkova Ganna UKR 2 12 2 16 0.20
24 4 Klimovich Vera BLR 1     1 0.10
  15 KARIMOVA Aynur AZE 1     1 0.10
  16 KARIMOVA Shafag AZE 1     1 0.10
27 8 Dovgopoliuk Ganna UKR 1 2 3 6 0.10
28 15 Markevich Tatsiana BLR 1 2 2 5 0.10
29 11 MAKSIMENKO Lidiya AZE 1 4 2 7 0.10
N/A 3 Markouskaya Yuliya BLR     1 1  
  11 ARAZI Polina ISR   2 6 8  
  10 MAMMADYAROVA Oksana AZE   2 2 4  
  12 HAIM Libi ISR   1 1 2  
  2 Bogmatser Yuliya UKR   2 1 3  
  3 Trushkina Iryna UKR   2 1 3  
  6 KOPILOVITCH Rebecca ISR   2   2  
Total Tournament 128 246 206 580 6.10

  Photo gallery

More Photos