Menu
 
FIVB Home
World Championships 2006
WCh2006 Calendar
Match Schedule
Teams
Live scores
Results
Match reports
Standings
Pictures
Best players
 

 

  FIVB World Championships 2006 / Bulgaria - women

2006 Women's World Championship / Playoff
Varna, Bulgaria
19-21 August 2005


Best Setters
Rank Shirt Name Team Running
Sets
Faults Still
Sets
Total
Atts
Avg.
by set
1 4 BELCIK IZBELA POL 42 4 117 163 5.25
2 9 DEBARLIEVA LYBKA BUL 33 2 209 244 3.30
3 1 BOGMATSER YULIYA UKR 15   57 72 1.88
4 15 CHMIL DARYA UKR 11   113 124 1.38
5 5 SLIWA MAGDALENA POL 7 1 17 25 0.88
6 10 KOMISAROVA IRYNA UKR 1   6 7 0.13
7 14 LIKTORAS MARIA POL 1 1 6 8 0.13
8 6 ZARKOVA TSVETELINA BUL 1   3 4 0.10
N/A 1 SKOWRONSKA KATARZYNA POL     9 9  
  2 ZENIK MARIOLA POL     2 2  
  3 TSOKUR GANNA UKR     1 1  
  4 DUSHKYEVICH YEVGENNA UKR     11 11  
  5 OBOLONSKA SVITLANA UKR     1 1  
  7 GLINKA MALGORZATA POL     8 8  
  8 SWIENIEWICZ DOROTA POL     9 9  
  10 MIREK JOANNA POL     5 5  
  11 PYCIA SYLWIA POL     2 2  
  12 SOKOLOVA VANIA BUL     1 1  
  13 FILIPOVA MARIYA BUL     8 8  
  14 KOLEVA ELENA BUL     4 4  
  14 FOMINA OLEKSANDRA UKR     2 2  
  15 ZETOVA ANTONINA BUL     14 14  
  16 DROBYSHEVSKA OLGA UKR     4 4  
  17 FILIPOVA STRASHIMIRA BUL     6 6  
  17 RYKHLIUK LARYSA UKR     4 4  
  3 GOCHEVA ILIYANA BUL   1 10 11  
  9 ONIPKO OLENA UKR   1 7 8  
  8 YANEVA EVA BUL   1 5 6  
  18 PETRASHKO OLGA UKR   1 3 4  
Total Tournament 111 12 644 767 8.54