Short characterization RUSSIA 

 

PLAYERS

STARTING SIX - SUBSTITUTES

Ranking

2001-2011

1

FILIPPOV Igor

 

 

2

SAVONOV Alexander

3

KOVALEV Dimitry (C)

WCH 2003

5

5

GLIVENKO Bogdan

6

KABESHOV Aleksey (L)

WCH 2005

1

7

KOLESNIK Andrey

10

SHCHADILOV Leonid

WCH 2007

2

12

ALEKSEEV Nikita

14

PLUSHNIKOV Alexey

WCH 2009

5

16

TISEVICH Igor

17

TSENTALOVIC Oleg

WCH 2011

1

18

KROTKOV Valentine

 

 

General remarks

 

Serve

 

Reception

 

Set/Attack - Complex I and Complex II

 

Block and defense